ทุกท่านสามารถช่วยเหลือเด็กพิการกว่า 400 ชีวิต

หลากหลายวิธีเช่น การบริจาคเงิน, การระดมทุน,

อาสาสมัคร, ประชาสัมพันธ์, บริจาคของมือสองทุกชนิด และรับกล่องบริจาคไปตั้งที่บริษัท-ห้่างร้านของท่าน เป็นต้น

Everyone can join our cause and help transform the lives of 400 children. Whether you want to donate, fundraise, volunteer, invite us to speak, donate items or host a donation box.

ระดมทุน
Fundraise
สิ่งที่มูลนิธิฯต้องการ
Wish List
Collection Box
Pray for CCD
บริจาคเงิน
Donate Money
บริจาคของมือสอง
Donate Second hand thing

Our Supporters

CCD Sponsors
For Life Thailand 
CCD-USA 

More About CCD

CCD Activities
News 
Donate
Contact Us

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

More About CCD

CCD Activities
News 
Donate
Contact Us

More About CCD

CCD Activities
News 
Donate
Contact Us

More About CCD

CCD Activities
News 
Donate
Contact Us

More About CCD

CCD Activities
News 
Donate
Contact Us

Registered Charity Number: T83/2540 
Registered as Thai Foundation in 1997 and audited every year 
Recognised as Non Profit Public Company Organisation Registration 2857 in 2011 
Rated Excellent as a Standard of Disability Related Organisation (SDO) 2010-2013 and 2014-2017 ​

© Copy Right by Christian care Foundation for Children with Disabilities(CCD)