ทุกท่านสามารถช่วยเหลือเด็กพิการกว่า 400 ชีวิต

หลากหลายวิธีเช่น การบริจาคเงิน, การระดมทุน,

อาสาสมัคร, ประชาสัมพันธ์, บริจาคของมือสองทุกชนิด และรับกล่องบริจาคไปตั้งที่บริษัท-ห้่างร้านของท่าน เป็นต้น

Everyone can join our cause and help transform the lives of 400 children. Whether you want to donate, fundraise, volunteer, invite us to speak, donate items or host a donation box.

ระดมทุน
Fundraise
สิ่งที่มูลนิธิฯต้องการ
Wish List
Collection Box
Pray for CCD
บริจาคเงิน
Donate Money
บริจาคของมือสอง
Donate Second hand thing
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Copyrights

Registered Charity Number: T83/2540 
Registered as Thai Foundation in 1997 and audited every year 
Recognised as Non Profit Public Company Organisation Registration 2857 in 2011 
Rated Excellent as a Standard of Disability Related Organisation (SDO) 2010-2013 and 2014-2017 ​

© Copy Right by Christian care Foundation for Children with Disabilities(CCD)